Lyckas med kulturförändring och värdegrundsarbete

Få det stöd, den träning och ledarskapsutveckling ni behöver för framgång i uppdraget, en fantastisk arbetsplats och ansvarsfull påverkan.

Kraften i att skapa en sundare kultur

Vi upplever en epidemi av osund kultur på arbetsplatsen. Och sättet som organisationer vanligen hanterar det på ger sällan önskade resultat. I detta tal från Nordic Business Forum introducerar Heart Managements medgrundare ett mycket mer effektivt sätt att bygga en sundare kultur.

Vanliga kulturutmaningar

Kultur i förändring

• Brist på tydlighet och integritet kring värderingar

• Mönster av osunt och destruktivt beteende

• Brist på psykologisk trygghet och speak up

Kultur i tillväxt

• Brist på sammanhållning och integrerad kultur

• Vi & dem beteende och bristande samarbete

• Behov av att analysera kultur vid uppköp & sammanslagning

Kultur i kris

• En förtroendekris, på grund av brister i ledarskapet, en värderingskris eller kollektivt trauma

• Tystnadskultur

Kostnadsfri guide

Ser du behov av förändring i er företagskultur?

Denna guide ger dig sex viktiga steg till att leda bestående
kulturförändring och
få värderingar att leva

LADDA NER
X

Leading Transformational Change Podcast från Heart Management

Lyssna och lär av forskare, experter och företagsledare i vår topprankade podcast.

Hur vi stöttar er

Kultur- och ledarskapsprogrammet

Utveckla värderingsstyrda ledare, en fantastisk arbetsplats och en kultur som levererar. Ett 12 månaders organisationspassat ledarutvecklings- och kulturförändringsprogram.

För vem: Din organisations ledare och chefer

Tidsåtgång: 12-16 månader

Pris: Kontakta oss för offert

Kulturkursen

Lär dig hur du övervinner kulturutmaningar, integrerar värderingar och bygger en sundare företagskultur genom vår mycket uppskattade kurs för HR, kommunikatörer, ledare och konsulter.

För vem: Dig som ska driva ett kulturarbete

Tidsåtgång: 10,5h över 3 veckor

Pris: 9500-12500 SEK

Kulturkartläggning

Få en djupgående förståelse för er kultur och ledarskap, för att veta vad ni ska behålla och vad som behöver förändras.

Strategiskt stöd

Låt oss hjälpa er övervinna kulturutmaningar, integrera värderingar och upprätthålla en sund och motståndskraftig kultur.

Workshops & Föreläsningar

Engagerande och praktiska workshops, digitalt eller på plats, för att inspirera och ena ert ledarskap och team kring värderingar och kultur.

Osund kultur är den enskilt största faktorn bakom personalomsättning

MIT Sloan Management Review

Några av våra fantastiska kunder

Gå från ineffektiva kulturprojekt till sunda vanor som upprätthåller en enastående företagskultur

Precis som med fysisk hälsa uppnås en sundare kultur inte genom event eller kortsiktiga projekt utan genom att regelbundet börja göra något annorlunda.

Vi hjälper er att integrera de sunda vanor som gör er företagskultur starkare och mer motståndskraftig. För organisationer som inte har råd med kultur- och värdegrundsarbete som ger inspiration i stunden men ingen bestående förändring.