HEART MANAGEMENT
APPROACH & PROCESS

På Heart Management är vi övertygade om att alla organisationer förtjänar att ha en sund kultur

- där man drivs av ett större syfte, lever sina värderingar, är enade i sitt uppdrag, når sina mål och har en positiv påverkan på alla som kommer i kontakt med den.

TYVÄRR ÄR DETTA OFTAST INTE VERKLIGHETEN

En organisation kan vara framgångsrik och sund på många områden men ändå ha oadresserade problem i dess inre liv. Dessa inslag av osund kultur kan få stora konsekvenser om de inte identifieras och adresseras i tid.

HUR SUND ÄR VÅR KULTUR EGENTLIGEN?

Det största hotet mot en sund kultur är att ta för givet att allt är bra idag och slå ifrån sig all information som pekar på sårbarheter.

FEM VANOR FÖR SUND KULTUR

Precis som med vår fysiska hälsa är lösningen inte ett projekt, eller ett inspirerande event. Den är att integrera sunda vanor som över tid förändrar vår organisatoriska livsstil och bidrar till sund kultur.

Med grund i egen erfarenhet i att stödja ett stort antal organisationer, forskning och samtal med världsledande experter och forskare har vi upptäckt FEM SUNDA VANOR som kontinuerligt sunda organisationer agerar utifrån. Dessa principer och handlingar är centrala i hur Heart Management stödjer organisationer i att utveckla värderingsstyrda ledare och sunda kulturer.

1. MODIG ÖDMJUKHET som erkänner kulturens hälsotillstånd
2. KLARHET kring det som är sant, rätt och viktigast
3. ENHET som motverkar gap mellan vi & dem
4. INTEGRITET i tanke, ord och handling
5. UTHÅLLIGHET i förändring när värderingar kostar på

För att sätta nya vanor, stärka det som är sunt i vår kultur, samt förändra det som behöver renoveras, krävs en långsiktig process som kan beröra vår kultur på djupet och som lär oss nya arbets- och tankesätt.

VÅR PROCESS FÖR ATT UTVECKLA SUND KULTUR

Externa konsulter kan inte bygga eller förändra kultur. Det gör medarbetare och chefer.

Kultur kan dock kännas svårt att navigera. Då kan ett strategiskt stöd ha ett stort värde.

VI HJÄLPER ER ATT LYCKAS GENOM

Leda framgångsrikt kultur- & värdegrundsarbete. Live digital utbildning.

Inspirerande workshops som skapar delaktighet och ger effekt.

Kartlägg vad som möjliggör eller hindrar sund kultur, integritet och hållbar framgång.

Leda med värderingar. Företagsanpassad utbildning i värderingsstyrt ledarskap.

Få insikt och strategiskt stöd för integrering av värderingar och förändrad kultur.

Vi skräddarsyr ett upplägg som hjälper er lyckas långsiktigt.

URVAL AV FANTASTISKA KUNDER