HEART MANAGEMENT
APPROACH & VÄRDERINGAR

"Vi är inte som dem!" är ofta vår reaktion när vi läser om organisationer som hamnat i blåsväder.

Och trots att vår arbetsplats kan ha ett viktigt uppdrag, vara framgångsrik och välfungerande i många avseenden, kan det finnas tydliga symptom på att något är trasigt och osunt. Vårt syfte och våra värderingar saknar mening eller kompromissas med. Splittringen är stor och förtroendet lågt. Det finns en acceptans för oansvarigt ledarskap och oetiskt beteende men ingen vågar säga ifrån.

En önskan att skydda en smickrande bild av organisationen hindrar oss ofta från att ta itu med symptomen. Precis som med en hjärtsjukdom, kan denna osunda kultur få oss helt av banan om den inte tas om hand.

De typiska lösningarna - värdegrundsarbeten, employee branding, “tick the box” compliance program utan verklig ärlighet och engagemang fungerar oftast inte, utan bidrar istället till ökad misstro.

Vi har dock sett att det finns ett bättre sätt! Det är därför vi grundade Heart Management. För att hjälpa ledare, HR och Ethics medarbetare utveckla en kultur av syfte, förtroende och integritet.

VARFÖR HJÄRTAT ÄR VIKTIGT

Hjärtat är en organisations inre liv. De interna konversationer och delade erfarenheter som över tid kommer forma företagskultur och avgöra huruvida det finns verklig enhet mellan vision, syfte och medarbetarnas hjärtan. Utan att ta hjärtat på allvar är det omöjligt att bygga långsiktigt sunda organisationer eller leda transformativ förändring.

5 STRATEGIER FÖR VÄRDERINGSSTYRDA LEDARE OCH SUND KULTUR

Med grund i egen erfarenhet i att stödja ett stort antal organisationer, forskning och samtal med världsledande experter och forskare har vi upptäckt Fem Strateiger som kontinuerligt sunda organisationer agerar utifrån. Dessa principer och handlingar är centrala i hur Heart Management stödjer organisationer i att utveckla värderingsstyrda ledare och sunda kulturer.

1. SKAPA OBEKVÄM KLARHET

Runt det syfte, de värderingar och övertygelser som ska styra organisationen, i samklang med en ärlig analys av det faktiska tillståndet i organisationens inre liv och företagskultur. Lämna inte något utrymme för oklarhet kring det som är betydelsefullt.

2. BYGG TILLITSBASERAD ENHET

Så att medarbetare och team kan vara ett hjärta - med en gemensam riktning, delade värderingar och övertygelser. Som ett resultat bygger ni en hög nivå av tillit i hela organisationen.

3. SÄKERSTÄLL KOMPROMISSLÖS INTEGRITET

Säkerställ att det finns en total samstämmighet mellan vad organisationen tänker internt, hur verksamheten bedrivs (strukturer, processer och symboler) och hur den kommunicerar externt. Lämna inget utrymme för dolda agendor eller hyckleri.

4. PRAKTISERA MODIG ÖDMJUKHET

Erkänn att alla medarbetare och grupper (ni inkluderade) kan vara mottagliga för korrumperade motiv. Var villiga att avslöja och ta ansvar för när verksamhetens agenda, prioriteringar eller agerande börjar vara i konflikt med era uttalade övertygelser och värderingar.

5. UTVECKLA FÖRÄNDRINGSVILLIGHET

Håll fast vid rätt syfte och värderingar, men våga utmana metoder, processer och utgångna kulturella antaganden så att ni kan konkurrera i en konstant föränderlig värld.

”the message offers an important perspective on how to uncover the root causes of organizational dysfunction and provides practical tools for change”

Frank Blake, former CEO of The Home Depot, Board Member of Delta, Procter & Gamble & Macy’s

HEART MANAGEMENTS STORY

Lena & Tobias Sturesson grundade 2017 Heart Management, utifrån en vision om en värld i vilken organisationer med ett helt hjärta blir norm och inte undantag.

Gnistan kom från upplevelser Tobias hade som kommunikationsstrateg, i arbete med organisationer som ville hitta vägar att kommunicera sitt budskap mer effektivt. När han intervjuade olika grupper av chefer och medarbetare inom samma organisation, insåg han att de hade väldigt olika bild av syfte, vision och mål. Denna avsaknad av inre enhet och klarhet var ett allvarligt hinder för att kunna kommunicera med klarhet och autenticitet externt.

Tobias upptäckte att, en avgörande anledning till att organisationer tappar fart eller misslyckas med att leda transformativ förändring, är att de inte gjort en ärlig analys av tillståndet i organisationens inre liv.

Denna insikt blev startskottet på en resa att hjälpa ledare ta vara på hjärtat och bygga enade team och sunda företagskulturer.

Lena upptäckte kraften i ett helt hjärta när hon, i sin roll som Managing Director på ett internationellt tillverkningsföretag, ledde företaget igenom en transformativ förändringsprocess. Hon insåg, längs arbetets gång, att en bra strategi inte var tillräcklig. För att leda förändring behövde hon lyckas beröra medarbetarnas hjärta på djupet, stärka kulturen och skapa ett enat team. Dessa insikter ledde till en framgångsrik förändringsresa.

Heart Management tjänar kunder inom privat, ideell och offentlig sektor på två kontinenter.

VÅRA CORE VALUES

We fight passionately for healthy cultures
  • We avoid quick fixes or PR-driven efforts that polish the outside but overlook root issues. Instead, we help our clients tackle the vital but hard work of building a culture of purpose, trust, and integrity. We strive only to take on work that aligns with that mindset.
We serve with courageous humility
  • Courageous humility is a critical attribute of a healthy culture. To welcome brokenness, acknowledge drift from purpose and values, address it with humility, and restore trust and integrity. We strive always to exemplify this posture in the way we relate and serve.
We share with radical generosity
  • Our vision cannot be accomplished through our work alone. We want every leader, HR, and E&C professional to have the insights and tools needed to build and sustain a healthy culture. We strive to be known for radical generosity in our every interaction.
We resist the hero syndrome
  • We are convinced that external consultants cannot build or change culture – leaders and teams do. Our role is to give needed insights and tools and get out of the way. We strive never to let a desire for praise or the spotlight take our focus away from that mission.