HEART MANAGEMENT
APPROACH & VÄRDERINGAR

Hur är tillståndet i er organisations hjärta? Det kan verka som en märklig fråga, men hjärtats hälsotillstånd - organisationens inre liv - är en viktig indikator på dess framtida framgång.

På huruvida företaget kommer blomstra långsiktigt och vilken positiv eller destruktiv påverkan det kommer ha på sina medarbetare, kunder och samhälle.

Ledare, som tar vara på organisationens hjärta, bygger team som delar samma hjärtslag - enade kring ett delat syfte vision och uppdrag. De säkerställer integritet mellan tankar - handlingar - och - ord. De förstår att det som sägs i ett styrelsemöte, när ingen annan lyssnar, är lika viktigt som ens marknadsföringsmaterial. Att verkliga värderingar syns, inte i ord på en webbsida, utan i det som prioriteras, firas och befordras.

VARFÖR HJÄRTAT ÄR VIKTIGT

Hjärtat är en organisations inre liv. De interna konversationer och delade erfarenheter som över tid kommer forma företagskultur och avgöra huruvida det finns verklig enhet mellan vision, syfte och medarbetarnas hjärtan. Utan att ta hjärtat på allvar är det omöjligt att bygga långsiktigt sunda organisationer eller leda transformativ förändring.

5 PRINCIPER FÖR FRAMGÅNGSRIK FÖRÄNDRING OCH SUNDA ORGANISATIONER

Med grund i forskning, egen erfarenhet i att leda transformativ förändring och konversationer med toppledare i globala organisationer, har vi upptäckt Fem Principer som ledare i kontinuerligt sunda organisationer agerar utifrån. Dessa principer och handlingar är centrala i hur Heart Management stödjer ledare och organisationer i att bygga sunda kulturer, leda genom kris, ena team och leva sina värderingar.

1. SKAPA KLARHET

Runt det syfte, de värderingar och övertygelser som ska styra organisationen, i samklang med en ärlig analys av det faktiska tillståndet i organisationens inre liv och företagskultur. Lämna inte något utrymme för oklarhet kring det som är betydelsefullt.

2. BYGG ENHET

Så att medarbetare och team kan vara ett hjärta - med en gemensam riktning, delade värderingar och övertygelser. Som ett resultat bygger ni en hög nivå av tillit i hela organisationen.

3. SÄKERSTÄLL INTEGRITET

Säkerställ att det finns en total samstämmighet mellan vad organisationen tänker internt, hur verksamheten bedrivs (strukturer, processer och symboler) och hur den kommunicerar externt. Lämna inget utrymme för dolda agendor eller hyckleri.

4. PRAKTISERA ÖDMJUKHET

Erkänn att alla medarbetare och grupper (ni inkluderade) kan vara mottagliga för korrumperade motiv. Var villiga att avslöja och ta ansvar för när verksamhetens agenda, prioriteringar eller agerande börjar vara i konflikt med era uttalade övertygelser och värderingar.

5. UTVECKLA RESILIENS

Håll fast vid rätt syfte och värderingar, men våga utmana metoder, processer och utgångna kulturella antaganden så att ni kan konkurrera i en konstant föränderlig värld.

”the message offers an important perspective on how to uncover the root causes of organizational dysfunction and provides practical tools for change”

Frank Blake, former CEO of The Home Depot, Board Member of Delta, Procter & Gamble & Macy’s

HEART MANAGEMENTS STORY

Lena & Tobias Sturesson grundade 2017 Heart Management, utifrån en vision om en värld i vilken organisationer med ett helt hjärta blir norm och inte undantag.

Gnistan kom från upplevelser Tobias hade som kommunikationsstrateg, i arbete med organisationer som ville hitta vägar att kommunicera sitt budskap mer effektivt. När han intervjuade olika grupper av chefer och medarbetare inom samma organisation, insåg han att de hade väldigt olika bild av syfte, vision och mål. Denna avsaknad av inre enhet och klarhet var ett allvarligt hinder för att kunna kommunicera med klarhet och autenticitet externt.

Tobias upptäckte att, en avgörande anledning till att organisationer tappar fart eller misslyckas med att leda transformativ förändring, är att de inte gjort en ärlig analys av tillståndet i organisationens inre liv.

Denna insikt blev startskottet på en resa att hjälpa ledare ta vara på hjärtat och bygga enade team och sunda företagskulturer.

Lena upptäckte kraften i ett helt hjärta när hon, i sin roll som Managing Director på ett internationellt tillverkningsföretag, ledde företaget igenom en transformativ förändringsprocess. Hon insåg, längs arbetets gång, att en bra strategi inte var tillräcklig. För att leda förändring behövde hon lyckas beröra medarbetarnas hjärta på djupet, stärka kulturen och skapa ett enat team. Dessa insikter ledde till en framgångsrik förändringsresa.

Heart Management tjänar kunder inom privat, ideell och offentlig sektor på två kontinenter.

CORE VALUES

WE REMOVE THE BAND-AID
  • Alltför ofta blir arbete med kultur och värderingar enbart plåster som inte adresserar organisationens verkliga utmaningar. Vi hjälper er gå på djupet med det som hindrar hållbar framgång, oavsett hur obekväm resan ibland kan upplevas.
WE SERVE WITH COURAGEOUS HUMILITY
  • Modig ödmjukhet är avgörande för framgångsrik förändring. Utifrån egna levda erfarenheter tjänar vi er med kärlek, respekt för er historia och utmanar, med modig ödmjukhet, till förändring.
WE SHARE GENEROUSLY
  • Vi har ett delat uppdrag: Att tjäna våra kunder och att inspirera och utmana ledare att ta organisationens inre liv på allvar. Därför delar vi generöst med insikter, forskning och erfarenheter långt efter ett uppdrag tagit slut.