Heart Managements
Approach & Process

Kraften i att skapa en sundare kultur

Vi upplever en epidemi av osund kultur på arbetsplatsen. Och sättet som organisationer vanligen hanterar det på ger sällan önskade resultat. I detta tal från Nordic Business Forum introducerar Heart Managements medgrundare ett mycket mer effektivt sätt att bygga en sundare kultur.

Kraften i en sund kultur

En sund kultur är en avgörande konkurrensfördel. Den möjliggör för organisationen att leverera på sitt uppdrag och strategi, bygga en arbetsplats där medarbetare blomstrar och positivt påverka sin omvärld. Tyvärr lider istället många organisationer av "kulturella hjärtsjukdomar" som skapar bristande tillit och engagemang, dysfunktion, vi & dem beteende och oförmåga att möta förändring.

"Endast 15% av organisationer lyckas med sina kulturinitiativ."

Source: i4cp - ledande HR researchföretag

Från kortsiktiga projekt till bestående förändring

Organisationer försöker ofta hantera "kulturella hjärtsjukdomar" med en ny uppsättning värderingar eller ett event med en inspirerande talare. Men dessa insatser ger sällan önskade resultat. Vi har upptäckt att precis som med fysisk hälsa uppnås en sundare kultur inte genom kortsiktiga projekt utan genom att regelbundet börja göra något annorlunda - genom att integrera sunda vanor.

Fyra ledarskapsvanor för att bygga en enastående sund kultur

Genom vårt arbete, omfattande research och samtal med forskare, ledare och experter har vi identifierat fyra ledarvanor som radikalt kan förändra er kulturs hälsa. De är inte komplicerade, men de är svåra. De utmanar er bekvämlighet och kräver att ledare ser och tar sitt ansvar.

Process för att utveckla sund kultur

Vi tror inte att externa konsulter kan bygga eller förändra kultur. Därför vill vi säkerställa att ni får nödvändiga insikter och verktyg för att kontinuerligt utveckla er kultur. Vår evidensbaserade process har hjälper er övervinna era kulturutmaningar, integrera de fyra ledarvanorna och stärka er interna kapacitet.

FAS 1

HEALTH CHECK

I fas 1 fokuserar vi på att definiera tydliga mål för arbetet. Vi kartlägger & analyserar kulturen för att förstå vad som möjliggör, kan hindra, eller saknas för framtida framgång, sundhet och en attraktiv arbetsplats.

FAS 2

DESIGN

I fas 2 tydliggör vi värderingar och önskade beteenden, sätter en strategi för kulturutveckling, samt stärker er interna kapacitet i att leda kultur- och värdegrundsarbete genom utbildning för nyckelpersoner.

FAS 3

INTEGRATION

I fas 3 genomför vi en utvecklingsinsats för chefer i att leda med värderingar. Vi mobiliserar medarbetare genom att skapa forum för lärande och samtal om värderingsdilemman samt stödjer er i att integrera värderingarna i ritualer, berättelser & processer.

FAS 4

PROGRESS

I fas 4 följer vi upp integrationsarbetet och skapar sätt för er att kunna mäta framgång. Ni fortsätter applicera de nya vanor ni lärt och arbeta konsekvent med att bygga sund kultur.

Hur vi stöttar er

Strategiskt stöd för kulturresan

Låt oss hjälpa er övervinna kulturutmaningar, integrera värderingar och upprätthålla en sund och motståndskraftig kultur.

Leda framgångsrikt kultur- & värdegrundsarbete

Lär dig hur du övervinner kulturutmaningar, integrerar värderingar och bygger en sundare företagskultur genom vår mycket uppskattade kurs för HR, kommunikatörer, ledare och konsulter.

Kulturkartläggning

Få en djupgående förståelse för er kultur och ledarskap, för att veta vad ni ska behålla och vad som behöver förändras.

Leda med värderingar

Utrusta era ledare med kompetens och vanor för att leda med värderingar, fatta bättre beslut och bidra till en sund kultur.

Workshops & Föreläsningar

Engagerande och praktiska workshops, digitalt eller på plats, för att inspirera och ena ert ledarskap och team kring värderingar och kultur.

Urval av våra fantastiska kunder