fbpx

Ett kultur- och värdegrundsarbete är inte framgångsrikt för att vi definierat ett antal värdeord eller ens för att alla våra medarbetare känner till dem.

Vi har de senaste veckorna samtalat med flera chefer och HR medarbetare som planerar att gå in i ett aktivt arbete med kultur- och värdegrund i höst.

En frågeställning som ofta kommer upp är vad som är viktigt att tänka på när man startar upp ett sådant arbete.

Vi börjar då alltid med att prata om målbilden för arbetet – vad syftet är, vad det ska leda till, hur det ska mätas och följas upp. Många gånger får vi svaret att målet är att identifiera värderingar eller förankra/implementera nuvarande värderingar. När vi gräver lite djupare tillsammans blir det dock ofta tydligt att det finns andra underliggande anledningar, som exempelvis:

✅ En organisation som upplevs splittrad och lider av intern konflikt och konkurrens.
✅ Man sitter fast i gamla tanke- och arbetssätt och behöver förändra för att kunna nå framgång med ny strategi.
✅ Osunda, destruktiva eller oetiska inslag i företagskulturen, eller en konflikt mellan uttalade värderingar och agerande.
✅ Lågt engagemang och/eller hög personalomsättning.

Vi är övertygade om att ett värdegrundsarbete inte är framgångsrikt för att man definierat ett antal värdeord eller ens för att alla medarbetare känner till dem. Det är först när man har byggt en sund, stark kultur som möjliggör strategi och där värdegrunden levs med integritet och är grunden för ett ständigt pågående samtal utifrån de principer man inte vill kompromissa med – som man har nått fram.

För att vi ska lyckas med vårt kultur- och värdegrundsarbete är det därför avgörande att vi har satt och förankrat en tydlig och mätbar målbild, där formulerade värderingar enbart blir verktyg och inte målet i sig. Denna målbild hjälper oss hålla fokus och ha den uthållighet vi behöver för att få se verklig förändring.

Vi vill uppmuntra er att reflektera kring följande frågor när ni sätter er målbild:

❓Vad skulle vår företagskultur behöva möjliggöra eller hindra, som den inte gör idag, för att bidra till vår framgång?
❓Vilka konsekvenser får dessa brister idag?
❓Vilken påverkan skulle en tydlig värdegrund och en sund, stark kultur som möjliggör syfte och strategi, kunna få för vår verksamhet och våra medarbetare?
❓Vilka mätpunkter är viktiga för att följa upp framgång i arbetet?

Står ni med en frågeställning som ni behöver ha snabbt stöd kring? Boka in ett coaching samtal i vår kultur- och värdegrundsakut.

Vi önskar dig en forsatt fin sommar!

Tobias & Lena, Co-founders at Heart Management

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND