fbpx

“Kan några ord skapa fläckfria medarbetare?”

Jag blev nyligen intervjuad i Sydsvenskan om en händelse på Tullverket, där en chef menat att deras medarbetare inte kunde göra fel (detta gällde anklagelser om rasistisk behandling), på grund av att det påstådda agerandet inte var i linje med deras värdegrund.

Tyvärr finns det många exempel då värderingar enbart blir till luddiga värdeord. Ord som har liten koppling till ett företags kultur, som drivs utifrån en önskan att se bra ut och som i värsta fall används som ett frikort.

Värdefulla värderingar

Värderingar som har ett värde för organisationen är inget inspirationsprojekt utan istället de principer ett företag inte vill kompromissa med – inte ens när det kostar på (förlorad kortsiktig vinst, prestige, anseende etc.) De levs med integritet och är ständigt närvarande i vad och hur man premierar, relaterar, rekryterar, organiserar, budgeterar, kommunicerar osv.

Två perspektiv på värderingar

De senaste veckorna har jag intervjuat två personer som har gått på djupet med värderingar. Mary Gentile, Professor of Practice på University of Virginia, Darden School of Business och Rob Chesnut, fram tills nyligen, Chiefs Ethics Office och General Counsel på Airbnb (ett företag med över 6000 anställda).

Mary var en av skaparna av Harvard Business Schools första etikutbildningar och arbetade sedan med att etablera etikläroplaner på många andra affärsuniversitet. Mary berättade att hon genomgick en kris när hon såg chefer, som gått dessa etikutbildningar, komma ut i arbetslivet och åka fast i företagsskandaler.

Det fick henne att inse att arbete med etik och värderingar lätt kan fastna i frågan om vad som är rätt eller fel. Men att många inte vet hur man faktiskt ska agera när man stöter på en värderingskonflikt. Hur pratar man exempelvis med sin chef när den ber en göra något som man vet är fel, eller i konflikt med företagets värderingar? Detta ledde henne till att skapa ett banbrytande utbildningsprogram, Giving Voice to Values, som nu används på över 1200 universitet och organisationer.

Ett samtal mellan Rob och Airbnbs VD Brian Chesky, om behovet av att bygga integritet kring företagets värderingar och etiska kod, ledde till Integrity Belongs Here – ett internt program som fått stor påverkan på företaget. Rob har nyligen skrivit en bok, Intentional Integrity, om hur ledare kan bygga in integritet kring värderingar och etiska riktlinjer i företagets kultur.

Här är mina 7 viktigaste lärdomar från dessa samtal:

✅ Värderingar och etiska riktlinjer verkar alltför ofta otydliga och som en kopia av andra företags. För att de ska ha en påverkan måste de vara tydligt kopplade till företagets syfte och berättelse.

✅ Värderingar behöver kommuniceras konstant och på ett engagerande sätt, men för att det ska få effekt, behöver budskapet komma från ledarskapet. På Airbnb (ett snabbväxande företag) var det Rob, medlem i ledningsgruppen, som varje vecka introducerade värderingarna till nyanställda.

✅ Det måste finnas en tydlig väg att rapportera brott mot etiska riktlinjer. På Airbnb skapades ett program med Ethics Advisors, ett trettiotal anställda som tränades i att ge råd till anställda och chefer om hur man kan hantera och rapportera dessa värderingsdilemman och etiska konflikter på bästa sätt. Detta ledde till att antalet anmälningar ökade drastiskt och problemen kom upp till ytan.

✅ Agerande som går tvärtemot etiska riktlinjer och värderingar måste få konsekvenser. Ledare och högpresterande medarbetare kan inte ha immunitet.

✅ Istället för att enbart implementera en uppsättning värderingar behöver vi bygga ett moraliskt muskelminne i vår organisation. Där vi tränar våra medarbetare i att lyfta värderingsdilemman och etiska konflikter så att vi är redo att agera när situationer uppkommer.

✅ Som chefer behöver vi tränas i att ta emot input och kritik om etiska konflikter och värderingsdilemman, från våra medarbetare, på ett sätt som gör att de kan känna sig trygga och uppskattade.

✅ Inget företag har råd att inte aktivt bygga en sund kultur med hög integritet. Vill vi ha engagerade medarbetare så behöver de kunna vara trygga att lyfta värderingskonflikter på sina arbetsplatser. En osund kultur kommer alltid i längden ha en negativ påverkan på organisationen.

Lyssna på mina samtal med Mary här och Rob här i vår podcast Leading Transformational Change.

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND