fbpx

Er företagskultur är avgörande för er förmåga att leverera på er strategi, nå era mål och för den påverkan ni kommer ha på världen.

”När den är i linje med värderingar, drivkrafter och strategiska behov, kan en företagskultur skapa en enorm energi i riktning med företagets syfte och uppdrag, och ge ett avgörande bidrag till dess framgång.”
Översatt från The Culture Factor, Harvard Business Review

Företagskultur är inte något man sätter en gång och sen kan glömma bort, utan vi behöver kontinuerligt se till att den kultur vi utvecklar är den kultur vi faktiskt vill ha. Som hjälp på vägen vill vi skicka med tre frågor som kan vara ett bra samtalsunderlag i exempelvis en ledningsgrupp, för att börja analysera er företagskultur.

 1. Vad i vår företagskultur kan möjliggöra för oss att nå våra mål och ha en positiv påverkan?
  Denna fråga berör den upplevda styrkan i er företagskultur, det ni kan bygga vidare på och bör vara avsiktliga med att uppmuntra och stärka ytterligare.
  Exempel: Vår kultur präglas av ett starkt engagemang för att hjälpa våra kunder.
 2. Vad i vår företagskultur kan hindra oss från att nå våra mål och ha en positiv påverkan?
  Denna fråga berör de upplevda utmaningarna, det ni potentiellt behöver arbeta strategiskt med att förändra.
  Exempel: Man blir ofta direkt kritiserad när man kommer med nya idéer.
 3. Vad i vår företagskultur skulle kunna få oss att tappa kurs och få en negativ påverkan?
  Senaste antal årens skandaler i Swedbank, Telia, Boeing etc visar på de enormt negativa konsekvenserna av en kultur eller subkultur som blir destruktiv och ger grogrund för systematiserat oetiskt beteende. Denna risk är något alla företag måste ta på allvar och adressera innan den blir ett allvarligt problem.
  Exempel: Vi har en osund press på att lyckas till varje pris.

Vi hoppas dessa frågor ska hjälpa er bygga sund företagskultur som möjliggör er framgång och en positiv påverkan på världen!

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND