fbpx

Hur kan man implementera sina värderingar? Det är en fråga vi ofta får från ledare och HR medarbetare.

Många organisationer ser vikten av att ha tydliga värderingar men upplever att de tenderar att bli ord utan någon större praktisk betydelse för verksamheten.

Jag hade nyligen ett samtal med Maria Deckeman, ledarskaps- och organisationsutvecklingsspecialist och Process Manager for Core Values and Organizational Culture vid Karolinska institutet. Hon uppmuntrade oss att sluta prata om att implementera värderingar och istället arbeta med att integrera värderingar .

Det kanske låter som en subtil ordförändring, men jag tror att det har viktiga konsekvenser för hur vi ser på att göra värderingar levande i våra organisationer.

Skillnaden mellan att implementera och integrera

  • När man pratar om att implementera blir det ofta ett tidsbestämt projekt med att identifiera och sedan förankra en uppsättning värderingar genom workshops och i bästa fall också implementera dem i viktiga HR-processer.
  • Integrering, å andra sidan, kan inkludera workshops och HR-processer, men är inte ett projekt utan en kontinuerlig process.
  • För att integreringen ska kunna ske behöver våra värderingar vara principer som i mycket stora delar är sanna om och naturliga för vår organisationskultur idag, inte bara några värdeord som vi tror att vår organisation behöver för att vara mer konkurrenskraftig eller en mer attraktiv arbetsgivare.
  • Denna process måste börja med att vi tar oss tid att kartlägga och förstå vår kultur med uppriktig nyfikenhet.
  • Att integrera värderingar bygger på att utveckla tillitsfulla relationer och att hedra våra medarbetares professionella omdöme.
  • Maria Deckeman tror att vi måste se kulturen mer som interaktionen mellan människor, inte som värdeord ord på en affisch.

Jag hade ett ögonöppnande och praktiskt samtal med Maria om hur man bygger dessa relationer i hela organisationen. Hon delade också hur duos ofta är organisationers mest outnyttjade resurs som kan vara nyckeln till att bygga tillit, skapa ett större vi och till och med hantera en kris och skandal.

Du kan lyssna till mitt samtal med Maria Deckeman här.

Vi hoppas det ska hjälpa er lyckas med kultur, värderingar och förändring. Vi får också ta tillfället att önska er en glad påsk från oss på Heart Management!

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND
HR Utbildning - Leda framgångsrikt kultur- och värdegrundsarbete 6-16/9
ANMÄL DIG NU