fbpx

En viktig aspekt av en sund kultur är att den etiska kompassen och värderingarna är centrala i organisationens beslutsfattande. Forskning visar att vi som ledare och företag ofta omedvetet lägger värderingarna åt sidan när vi tar beslut (något som kallas Ethical Fading). Vi behöver därför göra en aktiv handling för att se till att de faktiskt finns med i processen.

När den tekniska utvecklingen går snabbare än lagar hinner stiftas blir den etiska kompassen än viktigare. Vi möter frågor som:

  • Vilka etiska möjligheter och utmaningar finns med AI i rekrytering eller performance management?
  • Vilka företag bör vi köpa cloud tjänster ifrån?
  • Vilka etiska utmaningar möter vi på hybridarbetsplatsen?
  • Hur kan vi som ledare och organisationer navigera när fler och fler områden är etiska gråzoner där det inte är självklart vad som är rätt och fel?

När vi dessutom ser ett ökat antal exempel på företag som hamnar i blåsvädret på grund av diskriminering, osund arbetskultur eller oetisk affärspraxis så blir det än tydligt att inga organisationer har råd att bortse från dessa frågeställningar.

Jag pratade med Susan Liautaud, författare till The Power of Ethics: How to Make Good Choices in a Complicated World, om hur vi kan navigera dessa utmaningar. Susan undervisar på Stanford University i Silicon Valley, är Chair of Council of the London School of Economics och sitter i etik advisory board för flera globala företag och institutioner. Hon lever väldigt nära den tekniska utvecklingen och många av de mest banbrytande företagen som formar vår vardag och vår framtid.

Susan menar att företagskultur är ett direkt resultat av de beslut som tas i en organisation. Här spelar ledningsgruppen en viktig roll, men det handlar också om de beslut som tas av ledare och medarbetare över hela organisationen. För att kunna ta bättre beslut behöver vi ha ett ramverk på plats så att inte varje beslut innebär helt nya ställningstagande.

Här är några viktiga tips för att bygga ett fungerande ramverk:

  • Vi måste hålla hårt i sanningen och fakta. Vi kan inte acceptera att tankar om ”alternativa fakta” eller ”alternativa sanningar” får fäste. Därför är det enormt viktigt, exempelvis i en pandemi, att vi är tydliga med vilka fakta vi baserar våra beslut på. Förändras faktagrunden längs vägen behöver vi igen tydliggöra vilka fakta vi bygger våra beslut på. Men vi måste ha en gemensam och tydlig kommunicerad grund för våra beslut i organisationen.
  • Vi behöver sluta se alla beslut som binära – etiskt/oetiskt, svart/vitt. Istället behöver vi identifiera var vi befinner oss i gråzoner och varför vi befinner oss i gråzoner. Susans tips är att istället för att bara säga ja eller nej ställa sig frågan: När och enligt vilka kriterier väljer vi att gå vidare i detta beslut? Vilka är möjligheterna och riskerna?
  • Vi behöver kontinuerligt läsa av vår kultur och de beslut vi tar och se om vi kan identifiera attribut som driver oetiskt beteende. Exempelvis orimliga förväntningar på ekonomiska resultat, girighet, omöjliga deadlines, tystnadskultur osv.
  • När vi identifierar oetiska beteenden i vår organisation behöver vi ta ett steg tillbaka. Istället för att bara försöka åtgärda det beteendet bör vi identifiera om det finns drivkrafter som orsakar detta beteendet.
  • Tydliga värderingar och beteenden som vi inte vill kompromissa med är en avgörande grund för att ha ett fungerande etiskt ramverk.

Du kan lyssna på hela det fascinerande samtalet med Susan här.

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND