Kultur- och ledarskapsprogrammet

Utveckla värderingsstyrda ledare, en fantastisk arbetsplats och en kultur som levererar

Ett 12 månaders organisationspassat ledarutvecklings- och kulturförändringsprogram

Ni kan inte vinna utan kultur

Att bygga en god kultur kultur måste vara av högsta prioritet för varje ledare, eftersom det avgör hur arbetet utförs, om mål uppnås och strategiska initiativ lyckas, samt om medarbetare blomstrar eller lämnar. Även för chefer som verkligen önskar vara goda ledare är det en stor utmaning att skapa och upprätthålla en sund företagskultur, fatta beslut baserade på värderingar eller driva nödvändig förändring. Detta påverkar i sin tur resultatet, sätter käppar i hjulet för förändringsinitiativ och skapar frustration bland medarbetare.

Det borde inte behöva vara så här!

$8.8 biljoner

Bristande engagemang kostade företag 8.8 biljoner USD i förlorad produktivitet under 2023 - Gallup.

$223 miljarder

En av fem sa upp sig från sitt jobb de senaste fem åren på grund av en dålig kultur, vilket kostar företag cirka 223 miljarder USD - SHRM

1 av 4

Enbart en av fyra instämmer helt med att de har fått erkännande för sitt arbete den senaste veckan - Gallup.

Alla vinner när ledare växer

När chefer och ledare får utveckla vanor som är avgörande för att forma en god organisationskultur stärker de sin förmåga att bygga förtroende och engagemang, fatta bättre och mer värderingsstyrda beslut samt leda blomstrande team som bidrar till goda resultat. Det möjliggör för organisationen att leverera på sitt uppdrag, hålla fast vid sina värderingar och lyckas med nödvändiga förändringsinitiativ.

Ett ledarutvecklings- och kulturförändringsprogram

Kultur- och ledarskapsprogrammet är en evidensbaserad och praktiskt tillämpbar utbildning som syftar till att utveckla fyra kulturbyggande vanor och tolv relaterade tillämpningar under tolv månader. Programmet kombinerar forskningsbaserad ledarutveckling med ett kulturförändringsprogram anpassat efter din organisations behov. Vi är övertygade om att dina chefer kommer uppskatta möjligheten att växa som ledare och stärka kulturen i sitt team och i er organisation.

”Deras ledarskap och coaching kring kultur har varit avgörande för att utveckla mitt ledarskap och ta företaget till nästa nivå.”

Mikael, VD, Easy-Laser

Hur ni kommer igång

Få en offert och ett upplägg som är anpassat efter er organisations specifika behov.

Påbörja ert kultur- och ledarskapsprogram och börja se resultat.

En inbjudan till att brottas med viktiga frågor

Varför agerade jag i strid med mina värderingar eller förblev tyst när jag borde ha sagt något?
Varför fortsätter mina medarbetare att agera så här och vad krävs för förändring?
Hur kan jag bli den typ av ledare jag vill vara?

Även om de kanske inte skulle erkänna det offentligt, brottas många ledare med djupgående frågor kring sitt ledarskap. Efter att ha blivit medskyldig till en mycket destruktiv kultur ställdes Heart Managements medgrundare, Tobias Sturesson, inför några utmanande frågor. Frågor som kom att förändra hans liv och ledarskap.

Kultur- och ledarskapsprogrammet inbjuder deltagare att gå på djupet i frågor och dilemman som är direkt relevanta för deras dagliga arbete och ledarskap. Frågor som vi haft förmånen att utforska på djupet tillsammans med ett stort antal ledande forskare och experter. Upplägget främjar självinsikt och skapar förutsättningar att växa som människa och ledare.

”De har haft en avgörande roll i att utveckla vårt globala ledarskapsprogram. Deras kunskap om kultur och ledarskap är mycket imponerande.”

Anna, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance Getinge

Deltagare får utveckla sin förmåga att:

  • Vara självmedvetna och agera med integritet
  • Skapa bästa förutsättningar för att medarbetare ska växa och leverera resultat
  • Fatta mer etiska och värderingsbaserade beslut
  • Stärka psykologisk trygghet för lärande och utveckling
  • Bygga en sund feedbackkultur för kontinuerliga förbättringar
  • Leda beteendeförändring som blir bestående
  • Stärka och upprätthålla förtroende och tillit
  • Kommunicera mer effektivt
  • Sätta ritualer och processer som stödjer kulturell hälsa

Utformat för bestående resultat

Forskning om effekthämtning av utbildningar (transfer of training) visar att en stor del av faktiskt lärande och utveckling inte sker i formella lärandemiljöer. Därför är mycket av den traditionella klassrumsinlärningen inte särskilt effektiv för ledarskapsutveckling.

Vi har utformat programmet med en kombination av individuellt lärande, konkreta uppgifter i vardagen, workshops med fokus på relevanta case, samt lärgrupper för kontinuerligt lärande och utveckling i smågrupper. Vi har också integrerat ett "train the trainer" koncept för att ge era interna HR eller Ethics & Compliance medarbetare möjlighet att stötta och bibehålla lärandet över tid.

Kultur- och ledarskapsprogrammet innehåller:

Personlig reflektion
och uppgifter

Ta del av förinspelat läromaterial varje månad, med utmanande reflektionsfrågor och uppgifter i vardagen för att bidra till personlig utveckling.

Engagerande
workshops

Delta i kvartalsvisa workshops utformade för att gräva på djupet kring relevanta utmaningar och dilemman för en interaktiv och tillämpbar läroupplevelse.

Lärgrupper &
train the trainer

Delta i lärgrupper med 4-5 deltagare som träffas regelbundet för gemensamt lärande och stöttning. Bli facilitator genom vårt "train the trainer"-program.

Träning i
medarbetarskap

Få material för att genomföra workshops för medarbetare som bidrar till stärkt medarbetarskap och kulturförändring i hela organisationen.

”Långt ifrån fördomen om företagskultur som någonting fluffigt och flummigt. Det här är business.”

Edit, Head of People & Organization, PriceSpy

Personligt, praktiskt och evidensbaserat

Kultur- och ledarskapsprogrammet hämtar inspiration från personliga ledarerfarenheter, praktiska insikter från arbete med hundratals ledare inom allt från start-ups till stora multinationella företag, ideella och offentliga organisationer samt mycket omfattande research, som bland annat inkluderar intervjuer med över femtio ledande forskare och experter inom management, kultur, ekonomi, etik och beteendevetenskap. Dessa insikter är grunden för den boken You Can Culture: The Values-Driven Leader's Guide to a Thriving Workplace and a Culture That Delivers, författad av Tobias Sturesson, som kommer ut i oktober 2024.

“You Can Culture offers an important perspective on how to uncover the root causes of organizational dysfunction and provides practical tools for change. A must-read for every leader!”

Frank Blake, former CEO of the Home Depot, board member of Delta Airlines and Procter & Gamble

FAQ

Vem är programmet till för?

Programmet är utformat för ledare på alla nivåer i er organisation.

Hur lång tid pågår programmet?

Programmet pågår under ungefär 12-18 månader.

Kan enskilda ledare anmäla sig till programmet?

Nej, kultur- och ledarskapsprogrammet är ett organisationsspecifikt ledarutvecklings- och kulturförändringsinitiativ.

Vad är minsta och max antal deltagare?

Programmet kräver minst 6 deltagare men kan skalas upp till att innehålla hundratals chefer.

Är programmet online eller på plats?

Kultur- och ledarskapsprogrammet kan ske på plats eller online, eller som en kombination av båda tillvägagångssätten, beroende på er organisations specifika behov.

Hur stor är investeringen?

Samtala med en programexpert så tar vi snabbt fram en specifik prisbild för er organisation.

Några av våra fantastiska kunder

Tala med en programexpert

Har du frågor eller vill veta mer om kultur- och ledarskapsprogrammet? Vårt team vill gärna höra ifrån dig!

Kontakta vår programexpert Andreas Almlöf:

Phone: +46 (0) 702 46 63 69

Andreas Almlöf

Culture Coach