LEDARSKAP I KRIS SOM BYGGER
FÖRTROENDE OCH STÄRKER KULTUREN

En organisations reaktion på en kris visar tillståndet i dess inre liv och kultur och blottar både styrkor och svagheter.

Tyvärr är exemplen många på ledare som försökt förneka svårigheter och problem, eller attackera externa eller interna kritiker som lyft eventuella utmaningar. När det slutligen blir klarlagt att det faktiskt fanns organisatoriska “hjärtproblem” kan det många gånger vara sent att göra nödvändiga förändringar. Kostnaderna för detta blir enorma, i minskat internt förtroende, förstört varumärke, förlorade möjligheter och i finansiella värden.

Vi har haft förmånen att stödja ledare som navigerat allvarliga publika kriser på två kontinenter. Vår erfarenhet är att kris erbjuder möjligheten att återuppbygga eller stärka internt förtroende, bygga en än sundare och starkare kultur och ta itu med “inre problem” som funnits under ytan. Men det sker inte av sig självt, det kräver ett avsiktligt ledarskap och en tydlig strategi.

8 TECKEN PÅ ATT NI BEHÖVER HANTERA KRISEN PÅ DJUPET

  • Ni kämpar med lågt förtroende till ledarskap och/eller mellan medarbetare.
  • Ledare och medarbetare skyller ifrån sig och vill inte ta ansvar för egna beslut och eget agerande.
  • Ledare vågar inte vara sårbara och öppna med egna rädslor och osäkerhet.
  • Det finns en bristande transparens i kommunikation från ledare och mellan avdelningar.
  • Organisationens reaktion, när krisen inträffade, var att låtsas som inget hänt, skyla över eller attackera eventuella kritiker.
  • Ni ser en konflikt mellan ert agerande i kris och era uttalade värderingar och definierade syfte.
  • Krisen har uppdagat en avsaknad av ett tydligt gemensamt ramverk att besluta och agera utifrån.
  • Krisen har avslöjat att ni sitter fast i förlegade arbetssätt och har svårt att ställa om.

HUR HEART MANAGEMENT HJÄLPER

WEBBUTBILDNING | VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP - I TIDER AV KRIS

Vi erbjuder en live webbutbildning i värderingsstyrt ledarskap i kris, som utrustar er att avsiktligt leva värderingar, ha ett tydligt fokus som ger mening och stärka kulturen.

ONLINE COACHING

Vi kan stödja er i att sätta en tydlig kompass som hjälper er navigera genom kris och osäkerhet, ena ert team runt ett gemensamt “rallying cry”, bygga förtroende och stärka företagskulturen genom hur ni leder och kommunicerar.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Vi hjälper er skapa insikt kring krisen och vad den avslöjar om er organisations kultur, samt hur ni kan stärka kulturen och ena era team. Kan genomföras digitalt eller fysiskt.

CULTURE COACH

Vi fungerar som ett bollplank och stöd till ledarskap och HR i arbete med att stärka eller förändra er kultur. Möten kan genomföras digitalt eller fysiskt vid behov.

KULTURANALYS - HEART CHECK

Vi hjälper er få en djup förståelse av er kultur och levda värderingar, som blir ett avgörande utgångsläge för utvecklings/förändringsarbete och definition av era värderingar.

CULTURE PARTNER

Vi fungerar som en aktiv del av er förändringsprocess och hjälper er nå hela vägen med att bygga en stark och sund kultur och förankra levande värderingar i hela verksamheten.

VÅRA FANTASTISKA KUNDER

”Heart Management har varit ett oerhört stöd för oss och en ovärderlig hjälp i vårt förändringsarbete”

Magnus, verksamhetschef

”We would not be where we are today as an organization, and I would not be who I am today as a leader without their perseverance by our side.”

Daniel, CEO, Catalyst