Leda med värderingar

Ett ledarprogram i värderingsstyrt ledarskap för att ta bättre beslut, stärka psykologisk trygghet, integrera värderingar och utveckla en sundare kultur.

BESTÄLL INFO
X

Hur får vi våra ledare att aktivt bidra till en god företagskultur?

Forskning visar en tydlig korrelation mellan goda resultat och organisationer med sunda företagskulturer där chefer lever företagets värderingar med hög integritet.

En sund företagskultur byggd på levande värderingar hjälper er uppnå affärsmål, skapa en attraktiv arbetsplats och ha en positiv påverkan på samhället. En osund kan hindra er framgång, bryta ner förtroende och få katastrofala konsekvenser.

En osund kultur kan hindra er framgång, bryta ner förtroende och få katastrofala konsekvenser.

När värderingar inte levandegörs genom ledarskapet blir de inte mer än pappersprodukter. Samtidigt kan företagskultur kännas svårt och många chefer saknar verktyg för att leda med värderingar och avsiktligt påverka kulturen i positiv riktning. Att många medarbetare idag arbetar på distans gör inte saken lättare.

BESTÄLL INFO
X

Ett företagsanpassat ledarskapsprogram som ger konkreta verktyg och sunda ledarvanor som stärker företagskulturen.

Leda med värderingar är ett kortare, praktiskt ledarskapsprogram som kan stå för sig själv eller vara en byggsten i ett större program. Det bygger på erfarenheter av att utveckla värderingsstyrt ledarskap i multinationell företagsmiljö i samverkan med ledande internationella forskare och experter. Programmet syftar till att integrera ledarvanor som gör era värderingar levande i beslut och beteende.

Allt ledarskap påverkar i längden er företagskultur - medvetet eller omedvetet. I Leda med värderingar får ledare träning i att ta bättre beslut, undvika etiskt tunnelseende och medvetet bidra till en sundare kultur som möjliggör hållbar framgång i sitt team och på sin arbetsplats.

BESTÄLL INFO
X

Innehåll

  • Självstudier – Material byggt på intervjuer med ledande forskare och experter.
  • Självreflektion – Frågor som utmanar till reflektion kring etik, kultur & ledarskap.
  • Träningsuppgifter – Konkreta uppgifter som bidrar till att göra värderingar levande.
  • Föreläsning – Inspiration, forskningsrön och verktyg till värderingsstyrt ledarskap.
  • Värderingsdilemman – Konkreta uppgifter som kan leda till sundare ledarskapsvanor.
  • Gruppcoaching – Stöd i att applicera träningsuppgifterna i verkligheten.

Heart Management fick oss snabbt att inse att kulturarbete inte är en punktinsats utan ett ständigt förbättringsarbete. Deras stöd har varit avgörande för mig personligen för att kunna utveckla mitt ledarskap och ta vidare företaget till nästa nivå.

Mikael Terner, VD på Easy-Laser

Exempel på upplägg

SESSION 1:

Den värderingsstyrda ledaren

ÄMNEN

• Varför vi är mindre värderingsstyrda än vi ofta tror.

• Varför vi misslyckas ta värderingsstyrda och etiska beslut även när vi har goda intentioner.

• Hur vi kan bekämpa etiskt tunnelseende och skapa ritualer som får värderingar integrerade i vårt beslutsfattande både som individer och team.

SESSION 2:

Att bjuda in dilemman, skav och lärande

ÄMNEN

• Varför organisationer och ledare drabbas av avsiktlig blindhet.

• Hur vi skapar psykologisk trygghet och bryter tystnaden.

• Hur vi skapar en modig kultur där skav och värderingskonflikter frekvent lyfts på ett konstruktivt sätt.

SESSION 3:

Den värderingsstyrda verksamheten

ÄMNEN

• De tre viktigaste verktygen för att skapa en god kultur - Uppmärksamma, premiera och inte acceptera.

• Hur vi skapar commitment kring våra värderingar.

• Hur vi kan förändra en osund kultur.

BESTÄLL INFO
X

Hej, jag heter Tobias Sturesson och är er utbildningsledare.

Jag har haft förmånen att stödja, coacha och utbilda hundratals ledare i privat, offentlig och ideell sektor i att leda med värderingar och bygga en sundare företagskultur.

Jag är författare till The Culture Challenge (kommer maj 2023) en engelskspråkig bok byggd på praktiska erfarenheter, forskning, och intervjuer med forskare och toppledare i globala organisationer kring de vanor som krävs för att undvika blindhet, övervinna kulturutmaningar och bibehålla en sund kultur.

Jag är värd för podcasten Leading Transformational Change där jag intervjuar några av världens främsta forskare och experter inom kultur, etik och ledarskap.

Några av våra fantastiska kunder