Om Heart Management

”We imagine a world in which organizations with a healthy culture become the norm and not the exception.”

Heart Management grundades 2017 för att erbjuda evidensbaserad utbildning, coaching och insikter som hjälper organisationer lyckas med utveckling av värderingsstyrda ledare och sund företagskultur.

Möt vårt team

Våra Healthy Culture Advocates har alla ett brinnande engagemang för kulturfrågor med stor erfarenhet från att leda team, bygga företag och att stödja organisationer i förändring.

TOBIAS STURESSON

Tobias Sturesson är medgrundare av Heart Management och har omfattande erfarenhet av att stödja ett stort antal organisationer i ledarskaps- och grupputveckling, kulturförändring och värdegrundsfrågor. Tobias är författare av en bok om att bygga sund organisationskultur som kommer ut på engelska i Maj 2023. Innan Heart Management drev Tobias i många år en strategisk kommunikationsbyrå.

LENA STURESSON

Lena är affärslingvisten som tog över som chef för en produktionsanläggning med 50 anställda och fick leda företaget genom en framgångsrik transformation där kulturförändring och ett ökat fokus på personalen spelade en avgörande roll. Lena medgrundade Heart Management tillsammans med Tobias och har fungerat som processledare för kultur- och värdegrundsarbete i ett antal organisationer.

ANDREAS ALMLÖF

Andreas har 20 års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och kultur- samt värdegrundsarbete från såväl ideella organisationer som privata företag. Han har arbetat med att sammanföra organisationer och människor mot ett gemensamt mål och en gemensam vision i en internationell organisation med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, UK och Kanada. Andreas har även arbetat som chef i ett svenskt växande techbolag.

Möt vårt expertråd

Med Heart Management får ni rådgivning och input av ledande forskare och experter i relevanta delar av ert strategiska kulturarbete.

LOUISE BRINGSELIUS

Docent och Lektor i Organisation och Ledning på Lunds Universitet. Författare av Vägar till god kultur. Tidigare forskningsledare för den statliga tillitsdelegationen. Leder det tvärvetenskapliga Institute for Public Affairs vid Lunds universitet.

EXPERTOMRÅDEN:
Företagskultur | Värdegrunder | Tillitsbaserad styrning

MICHAELA AHLBERG

Senior Advisor på Getinge. Tidigare Chief Ethics & Compliance Officer på Volvo Cars, Telia, Getinge, Nokia Siemens Networks mfl. Fick i uppdrag att reda ut Telias korruptionsskandal i Uzbekistan. Författare av The Grey Zone. Utvecklat ledarprogram för tusentals ledare.

EXPERTOMRÅDEN:
Värderingsstyrt ledarskap | Etik & compliance | Företagskultur

ALISON TAYLOR

Adjunct Professor på NYU Stern School of Business. Executive Director på Ethical Systems - som kopplar samman främsta forskarna inom etik med affärsvärlden. Kommande bok på Harvard Business Review Press om hur företag kan göra rätt i en turbulent värld. Krönikör i Quartz.

EXPERTOMRÅDEN:
Företagskultur | Etiskt beslutfattande | ESG & CSR

Våra core values

We fight passionately for healthy cultures
  • We avoid quick fixes or PR-driven efforts that polish the outside but overlook root issues. Instead, we help our clients tackle the vital but hard work of building a culture of purpose, trust, and integrity. We strive only to take on work that aligns with that mindset.
We serve with courageous humility
  • Courageous humility is a critical attribute of a healthy culture. To welcome brokenness, acknowledge drift from purpose and values, address it with humility, and restore trust and integrity. We strive always to exemplify this posture in the way we relate and serve.
We share with radical generosity
  • Our vision cannot be accomplished through our work alone. We want every leader, HR, and E&C professional to have the insights and tools needed to build and sustain a healthy culture. We strive to be known for radical generosity in our every interaction.
We resist the hero syndrome
  • We are convinced that external consultants cannot build or change culture – leaders and teams do. Our role is to give needed insights and tools and get out of the way. We strive never to let a desire for praise or the spotlight take our focus away from that mission.

Heart Managements story

Lena & Tobias Sturesson grundade 2017 Heart Management, utifrån en vision om en värld i vilken organisationer med sund kultur blir norm och inte undantag.

Gnistan kom från upplevelser Tobias hade som kommunikationsstrateg, i arbete med organisationer som ville hitta vägar att kommunicera sitt budskap mer effektivt. När han intervjuade olika grupper av chefer och medarbetare inom samma organisation, insåg han att de hade väldigt olika bild av syfte, vision och mål. Denna avsaknad av inre enhet och klarhet var ett allvarligt hinder för att kunna kommunicera med klarhet och autenticitet externt.

Tobias upptäckte att, en avgörande anledning till att organisationer tappar fart eller misslyckas med att leda transformativ förändring, är att de inte gjort en ärlig analys av tillståndet i organisationens inre liv.

Denna insikt blev startskottet på en resa att hjälpa ledare ta vara på hjärtat och bygga enade team och sunda företagskulturer.

Lena upptäckte kraften i ett helt hjärta när hon, i sin roll som Managing Director på ett internationellt tillverkningsföretag, ledde företaget igenom en transformativ förändringsprocess. Hon insåg, längs arbetets gång, att en bra strategi inte var tillräcklig. För att leda förändring behövde hon lyckas beröra medarbetarnas hjärta på djupet, stärka kulturen och skapa ett enat team. Dessa insikter ledde till en framgångsrik förändringsresa.

Heart Management tjänar kunder inom privat, ideell och offentlig sektor på två kontinenter.