Strategiskt stöd i att leda framgångsrikt företagskultur & värdegrundsarbete

Osäker på hur du leder ert arbete med värdegrund och företagskultur hela vägen till resultat?

Att förändra en företagskultur eller få värderingar att faktiskt bli en levande del av organisationens beslut och tankesätt är ett maratonlopp och inte en sprint.

Det kan vara svårt att sätta en tydlig strategi, få organisationen med på resan och hålla ut hela vägen till resultat.

Enligt en studie från Gartner upplevde enbart 30% av tillfrågade HR chefer att deras kulturförändringsinitiativ ledde till önskad förändring. Samtidigt visar forskning att det är enbart när värderingar levs med integritet i verksamheten som det finns en tydlig korrelation med goda resultat.

”Det har varit ett nöje att samarbeta med dig i dessa frågor och jag som HR-ansvarig har lärt mig mycket om kultur- och värdegrundsarbete. Jag känner också att du har varit oerhört engagerad i hela vår process och varit mån om att dela med dig av din kunskap. Det har varit mycket tryggt att ha med dig i detta arbeta då du besitter en enorm kunskap i ämnet och det får oss att känna trygghet i hela processen.”

Anneli, HR-chef, BCP, Mekonomen Group

Få stöd i att, med trygghet, driva ett kultur- och värdegrundsarbete internt som leder till en stärkt, sund kultur, byggd på levande värderingar, som möjliggör företagets syfte och strategi.

Efter att ha arbetat med HR medarbetare och chefer som har mycket kompetens internt att själva driva sitt kultur- och värdegrundsarbete framåt, men som söker stöd för att nå hela vägen fram, har vi utvecklat unika coachingprogram för att stödja dig som ska leda/samordna ett kultur- och värdegrundsarbete inom privat, ideell eller offentlig sektor.

Vi tänker det som en personlig tränare. Det är du och ert ledarteam som sitter i förarsätet och driver arbetet. Vi finns där för att stödja er att komma igång, sätta en tydlig strategi, ge råd om hur ni anpassar den längs vägen, se till att ni rör er framåt och får se verkliga resultat.

”Tack vare Heart Management har vi som företag med trovärdighet och framgång lotsat våra anställda in i den kultur- och värdegrundsresa som vi nu befinner oss på.”

Johanna, HR-chef, TeamOlmed

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN VI KAN GE RÅD OCH STÖD KRING

  • Utveckla och förankra en tydlig målbild för arbetet internt.
  • Genomföra en kulturkartläggning.
  • Sätta och anpassa er strategi utifrån en tydlig och beprövad process.
  • Identifiera/tydliggöra era värderingar och få dem bli levande.
  • Involvera hela organisationen i att aktivt arbeta med kulturen.
  • Bygga tillit och internt engagemang genom strategisk kommunikation.
  • Bygga in kultur- och värdegrundsarbetet i era verksamhetsprocesser.
  • Hålla ut arbetet över tid, fira framgångar och mäta resultat.

” Heart Management sätter ord på det komplexa på ett så bra sätt”

Mari Mannerström, Training & Quality Manager, Telenor

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Hej, jag heter Tobias Sturesson och är ert stöd i kultur- och värdegrundsarbete.

Jag har haft förmånen att stödja ledare i privat, offentlig och ideell sektor i att leda transformativ förändring, ta sig starkare igenom en publik kris och få kultur- och värdegrundsarbeten att bidra till att förändra och stärka företagskulturen.

Jag är författare till en kommande engelskspråkig bok byggd på egna erfarenheter, forskning, och intervjuer med toppledare i globala organisationer kring hur tillståndet i organisationers inre liv påverkar dess långsiktiga framgång.

Tillsammans med Lena driver jag podcasten Leading Transformational Change där vi intervjuar några av de främsta tänkarna i världen kring att bygga en sund företagskultur och att leda med integritet.

”Långt ifrån fördomen om företagskultur som någonting fluffigt och flummigt. Det här är business.”

Edit Eriksson, Head of People & Organisation, Prisjakt

KARTLÄGGNING, WORKSHOPS & GROUP INTENSIVES

KULTURKARTLÄGGNING

Vill ni kartlägga er kultur och vill ha hjälp med genomförande av kartläggning och/eller analys kan vi erbjuda hjälp med hela eller delar av genomförandet, då det kan vara en fördel att den genomförs av en extern part. Vi har en teknisk plattform för att genomföra analysen smidigt och anonymt.

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

Vi kan vid önskemål, i anknytning till våra coachingtjänster, komma in och föreläsa eller leda en workshop för chef- eller medarbetargrupper (digitalt eller på plats). Detta kan vara ett sätt att ytterligare sätta kultur- och värdegrundsarbetet på kartan i verksamheten med stöd av en extern röst.

GROUP INTENSIVES

Vi kommer vid olika tillfällen erbjuda ”Culture group intensives” för de som genomgått våra utbildningar eller coachingprogram. Vi samlar då (förmodligen digitalt) en liten grupp HR ledare och chefer som står på liknande plats i sitt kultur- och värdegrundsarbete och spenderar några timmar kring ett specifikt ämne som är relevant för deltagarna. Exempel kan vara hur man bygger en innovativ kultur eller hur man skapar större enhet i organisationen.