VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP - I TIDER AV KRIS & OMSTÄLLNING

Det är i kris och utmaningar som medarbetare och omvärld mer än någonsin ser vad som är viktigt för er organisation. De beslut ni tar och det sätt ni kommunicerar på kommer antingen stärka eller försvaga er företagskultur och tilliten hos medarbetare. Här blir det tydligt värderingsstyrda ledarskapet extra viktigt.

Vi har satt ihop ett kostnadsfritt webinarium, online coaching och en webbutbildning som kan ge er ett viktigt stöd i arbetet.

HUR VI KAN STÖDJA ER

Vi vet att många ledare och HR medarbetare vill ha ett stöd och ett bollplank i att få värderingar att leva, stärka och utveckla kulturen och navigera de tider av kris vi befinner oss i. Därför har vi satt ihop två helt digitala erbjudanden - coaching och webbutbildning.

COACHING ONLINE

Värderingsstyrt ledarskap i kris

Saknar ni en tydlig kompass som ger vägledning och enhet i krisen?

Saknar ni strategi för hur ni stärker kulturen och utrustar era ledare att leda med värderingar?

Ser ni områden i er företagskultur som ni behöver ställa om utifrån snabbt ändrade förutsättningar för verksamheten?

Vill ni säkerställa att ni stärker och inte skadar medarbetares tillit och förtroende under krisen?

Det kan vara svårt att, mitt i krisens hetta och i pressen från alla beslut som måste tas, vara avsiktlig och strategisk med att stärka kulturen genom ett tryggt värderingsstyrt ledarskap. Men det är enormt viktigt, eftersom de beslut ledare tar i en kris kommer kommas ihåg av medarbetare under lång tid framöver och påverka nivån av engagemang och tillit i kulturen.

COACHING STÖD

Många HR chefer/medarbetare, VD/avdelningschef och ledningsgrupper ser behov av ett stöd och ett bollplank. Vi kan stödja er i att sätta en tydlig kompass som hjälper er navigera genom kris och osäkerhet, ena ert team runt ett gemensamt “rallying cry”, bygga förtroende och stärka företagskulturen genom hur ni leder och kommunicerar.

PRAKTISKT: Möten sker via Zoom eller Skype och kan anpassas efter era behov och önskemål. Ni kan vara upp till 5 personer från samma organisation i varje möte.

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

- Inför första mötet skickar vi frågor till er för att få en förståelse om er verksamhet, de frågeställningar ni har och de utmaningar och möjligheter ni står inför. Mellan möten får ni uppgifter att arbeta med för att utveckla er strategi för värderingsstyrt ledarskap.

MÖTE 1 (ca 1,5h): Fokus på att sätta en gemensam förståelse av hur företagskultur fungerar och hur ni genom denna kris kan stärka er kultur.

MÖTE 2 (ca 2h): Fokus på att sätta en gemensam förståelse av hur företagskultur fungerar och hur ni genom denna kris kan stärka er kultur.

MÖTE 3 (ca 1,5h): Strategi för att utifrån er kompass få ert ledarteam att avsiktligt och aktivt stärka kulturen och bidra till positiva förändringar.

Efter möte 3 har ni möjlighet att välja till fortsatt coaching för att hjälpa er följa upp och anpassa era insatser.

KOSTNAD

14.950 kr exkl moms

Betalning sker via faktura.

BOKA COACHING

WEBBUTBILDNING

Värderingsstyrt ledarskap i kris

Vill ni utrusta era ledare att leda med värderingar och stärka kulturen mitt i krisen?

Vill ni skapa förutsättningar för att de förändringar ni behöver genomföra i denna kris blir till positiv utveckling av verksamheten?

Vill ni säkerställa att sättet ni leder och kommunicerar i krisen stärker förtroende och tillit hos medarbetare?

WEBBUTBILDNING

Vi erbjuder en live webbutbildning i värderingsstyrt ledarskap i kris, som utrustar er att avsiktligt leva värderingar, ha ett tydligt fokus som ger mening och stärka kulturen.

MÅLGRUPP: Ledare/chefer och HR medarbetare

INNEHÅLL

- Introduktion till företagskultur i kris. Hur er företagskultur kan möjliggöra eller hindra nödvändig förändring.

- Hur ni hittar er kompass i krisen och skapar enhet kring ett gemensamt “rallying cry” som tydliggör vad som är viktigast och ger fokus och mening.

- Hur ni agerar för att stärka förtroende och tillit i organisationen under krisen utifrån 5 avgörande principer för värderingsstyrt ledarskap.

- Introduktion till sex steg för att avsiktligt stärka och förändra er företagskultur.

UPPLÄGG

Kursen genomförs live i tre 45 minuters pass över tre dagar. Det ges tid och utrymme för frågor samt uppgifter att arbeta med mellan tillfällena för att ni ska komma ur utbildningen med en handlingsplan för hur ni kan stärka kulturen och leda med värderingar.

DATUM

20, 22, 23/4. 09:00-10:00

ALTERNATIVA DATUM/UPPLÄGG

Är ni en grupp på mer än 5 deltagare?
Kontakta oss för möjligheten att få upplägg och datum skräddarsydda för er grupp.

ERBJUDANDE

1.950 kr exkl moms

Betalning sker via faktura.

BOKA DIN PLATS

VÅRA FANTASTISKA KUNDER

”de visade ett oerhört engagemang och var måna om att dela med sig av sin enorma kunskap om kultur- och värdegrundsarbete”

Anneli, HR-chef, BCP Mekonomen Group

”Heart Management har varit ett oerhört stöd för oss och en ovärderlig hjälp i vårt förändringsarbete”

Magnus, Verksamhetschef