Workshops & föreläsningar

Som hjälper er lyckas med företagskultur- och värdegrund

Hur får vi våra värderingar att leva? Hur bygger vi en sund och stark kultur? Hur kan vi få alla våra ledare att ta sitt ansvar för kulturen?

Att arbeta med kultur och värderingar kan upplevas komplext och frågorna kan vara många.

Vi tror att alla organisationer borde få möjligheten att bygga en sund, stark kultur som ger kraft till syfte och strategi. Att få vara fria från vi & dem beteenden och bristande tillit. Att få vara kända för ett värderingsstyrt ledarskap med hög nivå av integritet.

Ingen föreläsning i världen, oavsett hur inspirerande, kommer kunna åstadkomma detta i sig själv. Den måste vara en del av ett större sammanhang.

Därför ser vi våra föreläsningar och workshops som en pusselbit som ska passa in i ert kultur- och värdegrundsarbete. Som kan bidra till att bygga er interna kapacitet och verktygslåda. Då kan den pusselbiten ha en enormt positiv effekt. Något vi fått se gång på gång.

SE FÖRELÄSNING

Se engelsk föreläsning med Tobias Sturesson

Våra workshops

STÄRKA KULTUR & VÄRDERINGAR I PANDEMI OCH FÖRÄNDRING

I tider av osäkerhet, som en pandemi händer mycket med oss både som individer och som grupp. Att stanna upp och reflektera kring vart vi är i förhållande till våra värderingar kan vara avgörande för att stärka vår kultur.

I denna workshop får ni en evidensbaserad titt på hur kulturen påverkas under kris. Ni får reflektera kring viktiga frågor som: Vad har hänt med oss under pandemin och hur har det påverkat det sätt vi agerar som grupp och som individer?
Vilka kulturbyggande insatser krävs under hösten? Ni lämnar workshopen med stärkta relationer och en tydligare bild av var fokus behöver läggas för att stärka kulturen framåt.

Tidsåtgång: 2-4 h

MÅLGRUPP:

Alla

SPRÅK:

Svenska eller engelska

UPPLÄGG:

Digitalt eller på plats

STARTA MED MÅLET I SIKTE

Att sätta rätt målbild för sitt kultur- och värdegrundsarbete är en avgörande framgångsfaktor. Där definierade värderingar är ett verktyg men inte målet i sig.

I denna workshop får ni en tydlig bild av vad det innebär att vara en värderingsdriven organisation med en sund kultur som möjliggör er strategi. Ni får tillsammans sätta en målbild och kriterier för ert kultur-, värdegrunds- eller visionsarbete.

Tidsåtgång: 2-3 h

MÅLGRUPP:

Ledningsgrupp, chefsgrupp, arbetsgrupp

SPRÅK:

Svenska eller engelska

UPPLÄGG:

Digitalt eller på plats

FÖRSTÅ ER FÖRETAGSKULTUR

Många förändringsinitiativ och värdegrundsarbeten misslyckas på grund av att man saknar en förståelse för sin företagskultur. Vad är det som kan möjliggöra vår framgång och vad hindrar den? Vilken påverkan har vi på våra medarbetare och kunder?

Denna workshop ger er en ögonöppnande förståelse av kultur och hur man kan förstå och analysera sin kultur. Ni aktiveras i att börja identifiera de olika mönster och roller som styr beteenden.

Tidsåtgång: 2-3 h

MÅLGRUPP:

Ledningsgrupp, chefsgrupp, arbetsgrupp

SPRÅK:

Svenska eller engelska

UPPLÄGG:

Digitalt eller på plats

FRÅN ORD TILL LEVANDE VÄRDERINGAR

Hur får man värderingarna att bli levande över tid? Hur kan vi få våra chefer och medarbetare att tänka utifrån våra värderingar?

Denna workshop aktiverar alla deltagare i att på djupet fundera kring organisationens värderingar, kultur och det som kan hindra att värderingarna levs. Genom att koppla in relevanta dilemman och exempel skapar vi engagemang kring betydelsen av företagskultur och värderingar.

Tidsåtgång: 2-3 h

MÅLGRUPP:

Chefer / medarbetare / team

SPRÅK:

Svenska eller engelska

UPPLÄGG:

Digitalt eller på plats

VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP

Ert arbete med kultur och värderingar står och faller med huruvida ni kan få ert ledarskap att ägandeskap för sin roll i att forma kulturen. Allt ledarskap påverkar er kultur, frågan är vilken påverkan den har.

Denna workshop hjälper er skapa en tydlig vision för värderingsstyrt ledarskap - en av de mest avgörande pusselbitarna i ert kultur- och värdegrundsarbete. Deltagarna får reflektera kring sin roll i att bygga en sund kultur och får praktiska verktyg för att leda med värderingar.

Tidsåtgång: 2-3 h

MÅLGRUPP:

Chefer och ledare

SPRÅK:

Svenska eller engelska

UPPLÄGG:

Digitalt eller på plats

VÄXA MED SYFTE & VÄRDERINGAR

Startups och mindre företag är ofta helt fokuserade på produkt och försäljning. När man ska växa och bygga team blir företagskultur en bifråga. Tyvärr leder det inte sällan till allvarliga utmaningar längs vägen.

Denna workshop ger er viktiga verktyg och förståelse för hur ni tydliggör ert syfte och sätter rätt grund för er företagskultur. Ni får strategier för att ena ert team kring de gemensamma principer som ska leda ert arbete och hjälpa er rekrytera rätt medarbetare.

Tidsåtgång: 2-4 h

MÅLGRUPP:

Ledare/grundare för startups eller mindre tillväxtföretag

SPRÅK:

Svenska eller engelska

UPPLÄGG:

Digitalt eller på plats

Upplägg för workshops & föreläsning

1. INFÖR WORKSHOP

✅ Ett digitalt förmöte för att definiera behov och mål.

✅ Vi skickar ut en digital enkät till ett urval av deltagare för att få en förståelse för nuläge och utmaningar.

✅ Alla deltagare får en video att se inför workshopen som sätter en teoretisk forskningsbaserad grund i ämnet.

2. UNDER WORKSHOP

✅ Workshopen genomförs digitalt (eller på plats) och kombinerar en dynamisk föreläsning innehållande praktiska, applicerbara exempel med värdefullt grupparbete som involverar samtliga deltagare.

3. EFTER WORKSHOP

✅ Ett digitalt uppföljningsmöte med praktiska tips för er att ta arbetet vidare.

FRISTÅENDE FÖRELÄSNING

Heart Management kan också erbjuda fristående föreläsningar som en del av ert event, kick-off eller konferens.

Våra dynamiska och engagerande föreläsningar innehåller inspirerande exempel, grund i forskning inom området och praktiska verktyg som kan hjälper er lyckas med kultur, värderingar och förändring.

Några av våra fantastiska kunder

Våra workshops & föreläsningar bygger på

PASSION

Vi äter och sover kultur och värderingar och brinner för att hjälpa ledare och HR lyckas bygga en sund och stark kultur.

FORSKNING

Våra principer och strategier har djup förankring i forskningen på området. Genom vår podcast har vi möjligheten att intervjua flera av världens främsta forskare inom kultur, etik och värderingar.

NYFIKENHET

Vi är enomt nyfikna på er verksamhet och era erfarenheter. Detta gör att vi alltid ser till att innehållet är anpassat för er kontext.

ERFARENHET

Vi har förmånen att utbilda och coacha ledningsgrupper och HR i organisationer med allt från tio till många tusentals medarbetare, att lyckas med kultur och värderingar och på djupet adressera kulturutmaningar.

Hej, jag heter Tobias Sturesson och är er workshopledare och föreläsare.

Jag har haft förmånen att stödja, utbilda och coacha ledare i privat, offentlig och ideell sektor i att leda transformativ förändring och lyckas i arbetet med kultur och värderingar. Allt från chefer i små företag till ledningsgrupper i organisationer med många tusen anställda.

Jag är författare till en kommande engelskspråkig bok - The Heart-Healthy Organization: Building a Culture of Integrity and Purpose - byggd på egna erfarenheter, forskning, och intervjuer med toppledare i globala organisationer kring hur tillståndet i organisationers inre liv påverkar dess långsiktiga framgång, med fokus på kultur, syfte och värderingar.

Jag leder podcasten Leading Transformational Change i där jag varannan vecka intervjuar vi några av världens ledande forskare och experter inom kultur, värderingar, etik och förändring.

KOMMENTARER FRÅN WORKSHOPDELTAGARE:

"Otroligt effektiva 45 minuter som gav mig en boost till att jobba med våra värderingar men också att kunna stötta andra... Precis vad som behövdes i dessa tider."

"Helt fantastiskt bra, inspirerande och härlig energi"

"Heart Management träffar något som har förmåga att faktiskt bidra till djupgående förändring och förbättring på riktigt i många organisationer. "

"Oehört givande!"