Alla organisationer är värderingsstyrda.
Frågan är vilka värderingar som styr.

Stöd till kultur- och värdegrundsarbete som ger riktning åt verksamheten och kraft i enlighet med dess syfte och mål.

KOSTNADSFRI GUIDE TILL FRAMGÅNGSRIKT KULTUR & VÄRDEGRUNDSARBETE

FRÅN ORD TILL RESULTAT

Vad våra organisationer värderar är avgörande eftersom det kommer forma vår företagskultur och styra våra prioriteringar. Tyvärr blir kultur- och värdegrundsarbeten ofta inte mycket mer än fina ord och påverkar därför inte organisationen på djupet. Vi förlorar därmed den enorma potential som finns i en sund kultur som är i linje med syfte och mål.

Detta vill vi hjälpa er att ändra på!

5 UNIKA PRINCIPER

Ladda ner vår 20-sidiga guide med fem avgörande principer för ett kultur- och värdegrundsarbete som skapar värde och blir på riktigt.

INNEHÅLLER:

· Varför värdegrundsarbete misslyckas
· Framgångsfaktorer enligt forskningen
· Lärdomar från framgångsrika företag
· Hur värderingar formas
· 5 Principer för förändring
· Frågor att arbeta med

"Tack vare Heart Management har vi som företag med trovärdighet och framgång lotsat våra anställda in i den kultur- och värdegrundsresa som vi nu befinner oss på."

Johanna, HR-chef, TeamOlmed
KONTAKTA HEART MANAGEMENT

HEART MANAGEMENT VERKAR FÖR GENOMGRIPANDE
OCH BESTÅENDE FÖRÄNDRING

GÅ PÅ DJUPET

Med Heart Management kan ni komma bakom orden och gå på djupet med frågeställningarna. Med en helt ny öppenhet i era relationer kommer Ni att se Era värderingar och organisationens kultur ständigt vara levande och tillbakagångar i gamla mönster snabbt komma upp till ytan. Ni kommer att kunna gå från bra till bättre, till ökad insikt och förståelse och se ett långsiktigt resultat för en hållbar och attraktiv arbetsplats och med kontinuitet och enhet som grund ge god kundnöjdhet.

HEART MANAGEMENT ERBJUDER

Vi erbjuder föreläsningar och workshops som går på djupet, samt stöd i förändringsarbete och ledarskapscoaching som ger genomgripande förändring och bestående resultat.

Våra kunder finns i offentlig, privat och ideell sektor.
Vi har bland annat arbetat med och medverkat på:

Heart Management kunder och medverkan

"Heart Management har varit en oerhörd hjälp för oss och en ovärderlig partner i vårt förändringsarbete”

Magnus, Verksamhetschef

Fyll i formuläret och få din guide till din epost